MENU

“Feel the power of our lubricants."

YOU’VE GOT THE POWER!

Disclaimer

Deze regels zijn van toepassing op de website www.northsealubricants.com of de app die beschikbaar wordt gesteld door North Sea Lubricants (hierna ‘wij’ genoemd). Lees de inhoud van dit document zorgvuldig voordat u de website of app voor om het even welke doeleinden gebruikt. Door deze website of app te gebruiken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord om deze regels na te leven. Als u moeite hebt met het lezen van deze regels of niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen we u de website of app niet te gebruiken.

1.        Algemene informatie

1.1.     Aard van de informatie

De informatie die beschikbaar is op de website of app, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website, app en al het ter beschikking gestelde materiaal is beschikbaar in de huidige toestand, zonder garanties. De gebruiker gebruikt de website, de app en de hierin voorziene informatie op eigen risico.

1.2.      Aansprakelijkheid

We leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er mogelijk fouten optreden. Wijzelf, onze partners en andere verwante bedrijven kunnen geen garantie verlenen, zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de informatie op de website of in de app.

Als de informatie fouten bevat of als bepaalde gegevens niet beschikbaar zijn, doen wij ons best om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden opmerkt, neem dan contact met ons op.

We doen al het mogelijke om de website en de app tegen technische fouten te beschermen en om hieraan gerelateerde ongemakken tot een minimum te beperken. We kunnen echter niet uitsluiten dat deze verkeerd of door onbevoegden worden gebruikt. Daarom kunnen we niet garanderen dat de website en app zonder onderbrekingen toegankelijk zijn. Uitgezonderd in gevallen van fraude of opzettelijke schade weigeren we alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade (zoals tijdverlies, emotioneel leed, gemiste kansen, verloren gegevens, gemiste voordelen, werkonderbrekingen, schade aan de software of andere gegevens in het computersysteem van de gebruiker, programma’s enz.), in het bijzonder met betrekking tot de levering of het gebruik van de website of app.

1.3.     Externe links

Deze website of app bevat links naar andere websites of apps waarover wij geen controle uitoefenen. Wij hebben dan ook geen invloed op de technische aspecten of inhoud ervan. We kunnen niet garanderen dat de inhoud compleet of juist is of dat de websites of apps beschikbaar zijn, en we weigeren elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik ervan.

1.4.      Intellectuele eigendom

Alle inhoud op deze website of van deze app, met inbegrip van teksten, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, gegevens, software, product- of bedrijfsnamen, handelsmerken enz. is beschermd door de intellectuele-eigendomswetten en is ons eigendom of die van derden. De informatie op de website of in de app mag niet worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

1.5.      Updates

Om de veiligheid, snelheid en algemene werking van de website en de app te garanderen, stemt u ermee in uw software up-to-date te houden. We kunnen niet garanderen dat de website en de app goed of veilig werken als u verouderde software gebruikt.

1.6.      Wijzigingen

We behouden ons het recht voor deze regels op elk moment te wijzigen. De laatste wijziging dateert van 30-01-2017.

1.7.      Contact

Wenst u andere informatie of hebt u opmerkingen? Neem dan contact met ons op via het volgende adres: Loenhorst 25, 2402 LV Alphen aan den Rijn, Nederland, of via het volgende e-mailadres: nvocht@northsealubricants.com.

2.         Privacybeleid

2.1.      Definities

Binnen de bepalingen van artikel 2 van deze regels worden de volgende concepten gedefinieerd:

 • De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • De term ‘verwerking van persoonsgegevens’ verwijst naar elke vorm van verwerking van persoonsgegevens (uitgevoerd met of zonder automatisch proces, zoals persoonsgegevens verzamelen, registreren, plannen, bewaren, aanpassen, wijzigen, aanvragen, raadplegen, gebruiken en leveren door middel van mailings, uitzending of andere kanalen; net als het groeperen, linken, beschermen, uitwisselen of vernietigen van persoonsgegevens).
 • De term ‘onderaannemer’ verwijst naar de individuele of juridische entiteit, formele vereniging of overheidsinstantie die persoonsgegevens verwerkt of voor de verwerking verantwoordelijk is, uitgezonderd personen die gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken onder rechtstreeks toezicht van de controleur.
 • De term ‘verantwoordelijke’ verwijst naar elk individu, elke juridische entiteit, elke formele vereniging of elke overheidsinstantie die individueel of samen met anderen de doeleinden en de technische en juridische middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.
 • De term ‘verwant bedrijf’ verwijst naar elk verwant bedrijf zoals voorzien in artikel 11 van het Belgisch wetboek van vennootschappen.

2.2.      Verwerking van persoonsgegevens

Door deze website, de app en de functies ervan te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij op de hoogte is van de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals uitgelegd in deze regels, en dat hij dit aanvaardt.

2.3.     Onderaannemer belast met de verwerking van persoonsgegevens

2.3.1.   Wij als onderaannemer

Wij treden op als onderaannemer voor persoonsgegevens wanneer we persoonsgegevens voor derden verwerken. In dit geval streven we ernaar de gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen incidentele of onbedoelde vernietiging, incidenteel verlies, wijziging, raadpleging of andere niet-toegestane gegevensverwerking.

2.3.2.   Wij als gegevensverantwoordelijke

Wij treden op als gegevensverantwoordelijke wanneer we zelf de doeleinden en methodes voor de verwerking van persoonsgegevens bepalen. Artikel 2.3.3 en 2.3.4 zijn alleen van toepassing wanneer wij optreden als gegevensverantwoordelijke.

2.3.3.   Welke gegevens worden er verwerkt?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn enerzijds gegevens die u levert wanneer u onze website gebruikt, op aanvraag van onze klant of niet (in het bijzonder door bijvoorbeeld enquêtes in te vullen), en anderzijds gegevens die we ontvangen op basis van uw surf- en klikgedrag.

Door onze website of app te gebruiken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we uw persoonsgegevens zoals hierboven beschreven gebruiken voor marketingdoeleinden voor North Sea Lubricants.

2.3.4.   Rechten van de betrokken persoon

 • Garantie op wettelijke en veilige verwerking van persoonsgegevens.
 • Wij verwerken persoonsgegevens steeds op een eerlijke, wettelijke manier en alleen voor de gewettigde en uitdrukkelijk hierboven beschreven doeleinden.
 • We hebben de gepaste organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze veilig worden verwerkt.
 • Hoewel we organisatorische en technische maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, kunnen we niet garanderen dat deze beschermd zijn tegen hackers, beschermingsstoringen enz.
 • Recht op inzage en wijziging
 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te kijken en door ons te laten wijzigen. U kunt van dit recht gebruikmaken door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens, op voorwaarde dat u zich naar behoren identificeert.
 • Recht op verzet indien gegevens worden gebruikt voor direct marketing.
 • Als uw persoonsgegevens voor direct marketing worden gebruikt, kunt u zich kosteloos tegen dit gebruik verzetten. U kunt van dit recht gebruikmaken door contact met ons op te nemen via de gegevens hierboven.
 • Recht op verwijdering van gegevens
 • U kunt uw persoonsgegevens verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer u uw toestemming voor de verwerking intrekt en er geen andere reden voor verwerking is, wanneer persoonsgegevens onwettig worden verwerkt of wanneer persoonsgegevens door juridische verplichtingen moeten worden verwijderd.
 • Gegevens aan derden doorgeven
 • Persoonlijke gegevens mogen alleen aan landen buiten de Europese Unie worden overgedragen als deze landen hetzelfde beschermingsniveau garanderen voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, en indien de geldende bepalingen dezelfde zijn als of vergelijkbaar zijn met de Belgische wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We garanderen dat er geen gegevens naar andere landen worden overgebracht zonder dat we de gepaste maatregelen nemen om te voldoen aan de vereisten voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die de Belgische wetgeving oplegt.

3.         Gebruik van cookies en andere technologieën

3.1.      Definities

Voor de bepalingen van artikel 3 van deze regels worden de volgende concepten gedefinieerd:

De term ‘cookies’ verwijst naar kleine tekstbestandjes die een webserver naar de bezoekende browser verstuurt. Het is de bedoeling dat de browser de cookie-informatie bij het volgende bezoek terugstuurt. Het cookie is een aanvulling op de http-specificatie. De cookies die wij u sturen, zijn zogenaamde ‘first-party cookies’. De cookies die u ontvangt omdat de website of app elementen van derden bevat, heten ’third-party cookies’. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen functionele en niet-functionele cookies. Alleen de eerste zijn noodzakelijk om de website of app correct te laten werken.

3.2.      Gebruik van de website of de app

Wanneer u onze website of app gebruikt, kan via cookies of andere technologieën informatie worden opgeslagen op de apparaten die u gebruikt om informatie te raadplegen die al opgeslagen is op de voornoemde eindapparaten.

3.3.      Voor welke doeleinden gebruiken wij of derden cookies of andere technologieën?

We gebruiken cookies en andere technologieën voor de volgende doeleinden:

 1. Cookies en andere technologieën zijn nuttig of noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u onze website of app vlot kunt gebruiken. Ze maken onze website of app gebruiksvriendelijk en interactief.
 2. Cookies en andere technologieën die uw surfvoorkeuren registreren.
 3. Cookies en andere technologieën die uw aankopen, verschillende webpagina’s of surfsessies registreren.
 4. Cookies en andere technologieën die ervoor zorgen dat webpagina’s of apps sneller laden, de veiligheid garanderen, de website, app of gebruikers testen, misbruik detecteren en leeftijdsvereisten controleren.
 5. Cookies en andere technologieën die het aantal bezoekers, uw surfgedrag, het gebruiksmodel en foutmeldingen registreren om de inhoud en structuur van onze website of app te optimaliseren.
 6. Cookies en andere technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden (wel of niet gecombineerd met informatie via derde bronnen); die inhoud, meldingen of gepaste reclameboodschappen tonen voor onderzoeks- en marktanalysedoeleinden; of die ervoor zorgen dat het meldingssysteem correct en eerlijk werkt.
 7. Bestanden en technologieën die detecteren of u technologie gebruikt die advertenties blokkeert.

Derden gebruiken cookies en andere technologieën voor de volgende doeleinden:

 1. Cookies en andere technologieën die uw surfgeschiedenis bijhouden (wel of niet in combinatie met informatie van andere meldingen of via derde bronnen) om reclameboodschappen van derden te tonen.
 2. Cookies en andere technologieën die u via social media kunnen volgen zodra u op de socialmediaknop hebt geklikt, zodat deze social media automatisch uw persoonsgegevens ontvangen.

3.4.     Cookies en andere technologieën

U kunt cookies en andere technologieën van ons of derden tot op zekere hoogte blokkeren of verwijderen via uw browserinstellingen. Als u cookies en andere technologieën verwijdert of blokkeert, kunt u mogelijk de website of app niet langer correct gebruiken of helemaal niet meer gebruiken.